Biblioteka

 

 

Info

 

Vera Vasić: Bibliografija Pavla Vasića Vera Vasić

Bibliografija Pavla Vasića

Beograd, 2023. 349 str. 24 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-6122-095-1

 


Sergije Dimitrijević: Bibliografija jugoslovenske ekonomske literature druge polovine XIX i prve polovine XX veka Sergije Dimitrijević

Bibliografija jugoslovenske ekonomske literature druge polovine XIX i prve polovine XX veka

Beograd, 2020. 383 str. 24 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-845-4

 


Dušan-Vladislav Pažđerski: Materijali za bibliografiju SRPSKE TEME U POLJSKOJ SLAVISTICI Dušan-Vladislav Pažđerski

Materijali za bibliografiju SRPSKE TEME U POLJSKOJ SLAVISTICI

Beograd, 2019. 203 str. 21 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-700-6

 


Dejan Ajdačić,Vera Petrović

Radovi Dejana Ajdačića: Anotirana bibliografija

Beograd, 2016. 268 str. 24 cm. 
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-426-5

 


Đorđe Otašević: Građa za bibliografiju leksikologije i metaleksikografije Đorđe Otašević

Građa za bibliografiju leksikologije i metaleksikografije

Beograd, 2014. 217 str. 20 cm. 
Broširano. Latinica.

ISBN 978-86-7974-360-2

 


Danko Šipka - Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije Danko Šipka

Prilozi za građu leksikološke i metaleksikografske bibliografije

Beograd, 2007. 166 str. 15 cm. 
Broširano. Latinica.

ISBN 86-84023-86-7